FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Wszystko o współpracy na rzecz Polonii Pismo z Ambasady
 Pismo z Ambasady
 Pismo z Ambasady
 Pismo z Ambasady
 Pismo z Ambasady
 Pismo z MON
 Pismo z MON
 Pismo z URM
 Pismo z Ambasady
 Pismo z Ambasady
 Pismo z Ambasady
 Życzenia papieskie
 Życzenia papieskie
 Życzenia posła Bundestagu - Hartmuta Koschyk
 Życzenia Ambasadora RP Janusza Reitera
 Życzenia Dowódcy Sił Pogranicza Republiki Federalnej Niemiec
 Papieskie podziękowania za otrzymaną książkę "Na ołtarzu ojczyzny"
 Papieskie błogosławieństwo z pielgrzymki do Niemiec
 Zaproszenie na uroczystości 11 listopada
 Zaproszenie do Ambasady Republiki Czeskiej
 Życzenia Ambasadora RP dr A. Byrta
 Zaproszenie do Ambasady RP
 Wiersz napisany z okazji otwarcia wystawy "Na dyplomatycznym parkiecie"
 Spotkanie z Lechem Wałęsa
 Panel dyskusyjny "Wspomnienia z Powstania Warszawskiego"
 Promocja książki dr Helga Hirsch "Die Rache der Opfer"
 Zaproszenie na promocję książki
 Zaproszenie na panel dyskusyjny
 Zaproszenie na koncert
 Zaproszenie z ambasady
 Zaproszenie na spotkanie noworoczne dyplomatów
 Spotkanie poświęcone ofiarom nazistowskiej przemocy
 Zaproszenie na spotkanie opłatkowo-noworoczne
 5-ta rocznica podpisania traktatów polsko-niemieckich
 Podziękowanie papieskie za przesłaną książkę "Królowa Narodu" t. I
 Pismo z Ambasady
 Pismo Metropolity Częstochowskiego
 Podziękowanie za "Krynicę Łask"
 Pismo z Ambasady
 Pismo z Ambasady
 Zaproszenie na panel dyskusyjny
 Funadacja Konrada Adenauera - zaproszenie
 Pismo z Ambasady
 Zaproszenie do Ambasady
 Zaproszenie do Ambasady
 Zaproszenie Nadburmistrza Kolonii
 Zaproszenie do Ambasady
 Zaproszenie na spotkanie z Hanną Suchocką
 Zaproszenie na spotkanie z Józefem Oleksym
 Życzenia kustosza sanktuarium
 Zaproszenie z Ambasady
 Pożegnanie Ambasadora RP w Niemczech dr Andrzeja Byrta
 Pismo polecające Arno Giese od Kurii Biskupiej Chełmińskiej

projekt i realizacja: VEGA.NET.PL Gabinet prasy i ksiazki polskiej w Niemczech

ostatnia aktualizacja serwisu 22.06.2016 - 10:34