FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Niemiecki Polonica Prasowe

Arno Giese
 Urodzony 24 sierpnia 1941 roku w Pile (Schneidemühl). Wykształcenie techniczne zdobył w Polsce, z której wyemigrował do Niemiec w ramach łączenia rodzin w listopadzie 1978 roku, mieszka w Wesseling w Północnej Nadrenii-Westfalii.
 Z zamiłowania publicysta i fotoreporter zrzeszony w Association Polonaise des Auteurs, Jurnalistes et Traducteurs en Europae (Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie) z siedzibą w Paryżu.
Korespondent polskiej prasy emigracyjnej w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji i na Litwie. Specjalizujący się w tematyce religijnej ze szczególnym uwzględnieniem kultu maryjnego w sanktuariach nie tylko polskich. Nie stroni jednak od tematyki politycznej, kulturalnej, gospodarczej i socjologiczno-społecznej. Dokumentalista historii Polonii Niemieckiej.
 W Niemczech współpracował z redakcjami: „Exodus” – Monachium, „Głos Polski” – Recklinghausen, „Nasze Słowo” – Würzburg/Hannover, „Samo Życie” – Hamm/Ahlen/Dortmund, „Zbliżenia” – Dortmund.projekt i realizacja: VEGA.NET.PL Gabinet prasy i ksiazki polskiej w Niemczech

ostatnia aktualizacja serwisu 22.06.2016 - 10:34