FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Polsko-Niemiecki Leksykon Biograficzny

 Prezentowany Polsko-Niemiecki Leksykon Biograficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.), ma charakter opracowania tematycznego, ograniczonego terytorialnie do obszaru Niemiec, silnie akcentuje, mało do tej pory poruszany, problem osób związanych z kultura polską w Niemczech. Głównym jego celem jest uzupełnienie wiedzy na temat Polonii zachodnioeuropejskiej, szczególnie zaś ukazanie współczesnej inteligencji polskiej w Niemczech. W pewnym sensie ma też dowartościować te osoby, które uczestniczą w polskim i niemieckim życiu literackim i kulturalnym w Niemczech, a dotychczas były mało eksponowane w biografistyce.
 Przy doborze postaci kwalifikujących się do publikacji zastosowano kryterium tematyczne. Dlatego też w leksykonie uwzględnione zostały osoby pochodzące ze środowisk polonijnych, polskich i polonofilskich. Zamieszczono przede wszystkim biogramy: literatów, publicystów, dziennikarzy, tłumaczy, wydawców, drukarzy, księgarzy i innych zarówno świeckich, jak i duchownych popularyzatorów „polskiego słowa” w Niemczech. Wzięto pod uwagę ludzi znanych i tych, których fenomen polega na trwaniu w wierności polskiemu słowu i narodowym tradycjom.
 Niewielka liczba biogramów dotyczy emigrantów z lat wcześniejszych, powojennych bądź też tzw. przesiedleńców i późno przesiedleńców czy współmałżonków Niemców.
 Interesującym dla badań okazało się zestawienie biogramów Niemców, którzy poprzez szeroko rozumianą książkę i prasę związani są z kulturą polska w Niemczech.
 Aby wyświetlić biogram o twórczości Arno Giese, znajdujący się w tym leksykonie, proszę kliknąć poniższy link. Polsko-Niemiecki Leksykon Biograficzny

projekt i realizacja: VEGA.NET.PL Gabinet prasy i ksiazki polskiej w Niemczech

ostatnia aktualizacja serwisu 22.06.2016 - 10:34