FAIL (the browser should render some flash content, not this).

KURIER KARDYNAŁA - DER KURIER DES KARDINALS wyd. II

Od autora
 Sukces pierwszego wydania "Kuriera Kardynała" i zainteresowanie czytelników książką, która ukazała się w kwietniu 2004 roku, przeszło wszelkie oczekiwania autora. Wielu pospieszyło też z cennymi uwagami, które wzbogaciły wiedzę autora na temat opisywanych zdarzeń. Ale i bohater tej książki – Urban Thelen – uzupełnił swoje wojenne wspomnienia. W drugim wydaniu wprowadziłem również kilka wspomnień bohatera tej książki, których z różnych względów nie opublikowano w pierwszym wydaniu Wszystko to znajdzie czytelnik w rozdziale „Posłowie”.
 Szczególnie cieszy mnie rezonans książki w kręgach niemieckich, dziękuje czytelnikom którzy – tak w Polsce jak i za granicą – sięgnęli po nią, by poznać niezwykłą historię, niezwykłego człowieka, który z narażeniem życia pomagał tym, z którymi kazano mu walczyć. Człowieka, który ratował życie tych, których kazano mu zabijać. Człowieka, który zwykł o dramatycznym okresie drugiej wojny światowej mawiać: „W pierwszej kolejności byłem katolikiem, a dopiero w drugiej żołnierzem”. Człowiekiem o niezwykłej strukturze etycznej i moralnej, dla którego nauka Kościoła stała się drogowskazem jego życia.
 Właśnie to zainteresowanie spowodowało rozpoczęcie przeze mnie starań o wprowadzenie na rynek księgarski drugiego i uzupełnionego wydania „Kuriera Kardynała”, ale tym razem w polskiej i niemieckiej wersji językowej, o zmienionym kształcie.

Od wydawcy!
 „Przedstawiamy Państwu fascynującą historię żołnierza Wermachtu, który z narażeniem życia uratował najstarsze polskie symbole wiary. Przez dziesiątki lat czyn ten był nam nieznany, mimo że miał ,olbrzymie znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego i chrześcijańskiej tradycji. Paradoksem historii jest, że oto po latach inny Niemiec informuje nas o tamtych faktach.
 Wydarzenia opisywane przez Arno Giese rozgrywają się w czasie II wojny światowej, lecz swój prapoczątek mają tysiąc lat temu, kiedy rodziła się świadomość europejska. To właśnie konsekwencją tamtych wydarzeń sprzed setek lat, wydarzeń zapoczątkowanych przez cesarza Ottona III i Bolesława Chrobrego była misja Kuriera Kardynała i «tych wszystkich cichych bohaterów, którzy stając na ścieżkach Pana, życie swe składali w obronie wiary ojców naszych».
 Parlament Europejski tworząc preambułę do nowej konstytucji nie znalazł w niej miejsca na invocatio Dei ani na odniesienia do religii chrześcijańskich. Ta budząca wiele kontrowersji decyzja wynika być może z faktu, iż trudno odnieść się do wieczności tym, którzy nie potrafią swym poznaniem ogarnąć ostatniego tysiąclecia.
 Jeżeli przyszłość Unii Europejskiej opierać będziemy tylko na koniunkturalnych z natury związkach gospodarczych i poprawności politycznej, a zapomnimy o wspólnym chrześcijańskim dziedzictwie, to nasze pojednanie będzie tyleż warte i prawdziwe, co hossa na giełdzie i wkrótce zabraknie nam tematów do takich książek jak ta.
 Wydanie «Kuriera Kardynała» przez Fundację «Semper Silesia – Tradycja narodów wspólnym dziedzictwem» stało się możliwe dzięki pomocy i zrozumieniu osób oraz instytucji, dla których ważne i bliskie jest polsko-niemieckie pojednanie. Ponieważ zaangażowanie to dotyczy zarówno Polaków jak i Niemców, z satysfakcją możemy powiedzieć, że sam ten fakt jest cząstką naszego pojednania.
 Oddajemy w Państwa ręce książkę dwujęzyczną by w ten sposób symbolicznie podkreślić wspólność dziedzictwa naszych narodów”.
Prezes Fundacji Semper Silesia
Jan Zając

Wydawca: Fundacja "Semper Silesia" - Tradycja narodów wspólnym dziedzictwem, Katowice 2005
Przełożył na jezyk niemiecki: Winfried Lipscher i Brigitte Waterkott-LipscherZdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia Rzeczpospolita, "Kurier Kardynała"

projekt i realizacja: VEGA.NET.PL Gabinet prasy i ksiazki polskiej w Niemczech

ostatnia aktualizacja serwisu 22.06.2016 - 10:34